ريا از ديدگاه قرآن و سنت
سطح 2
کد 4
مدرسه نرجس(س)‏ - سبزوار
استاد داور مروجي حميدرضا
استاد مشاور
صفحه 110
نمره 19.08
وضعیت دفاع شده
نام طلبه زهرا چوبدار
موضوع رذایل اخلاقی
استاد راهنما ابوالحسني مريم
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 86/11/23
چکیده:
اين رساله نتيجه‌ي بررسي و تحقيق بر مسأله «ريااز ديدگاه قرآن و سنت» است. كه اين رذيله‌ي اخلاقي تعريف و تبيين شده و اهميّت آن مورد بررسي قرار گرفته شده و به بيان جايگاه آن در آيات و روايات و آثار و نتايج آن پرداخته شده است. از آن جايي كه ريا از صفات رذيله‌اي است كه انسان را از راه عبوديت و بندگي خداوند باز مي‌دارد و سبب مي‌شود آدمي از خلوص و يكرنگي و صفا كه شايسته‌ي انسانيت است محروم گردد و باعث نابودي و حبط عمل مي‌شود و در نقطه‌ي مقابل ريا، اخلاص به عنوان شرط قبولي اعمال بيان شده است، بنابراين لازم است كه به اين موضوع پرداخته شود. اين تحقيق بر آن است تا به سؤالات زير پاسخ دهد: 1- ريا چيست؟ 2- ديدگاه قرآن و روايات درباره‌ي ريا و رياکاري چيست؟ 3- نتايج و آثار ريا چيست؟ اين تحقيق به روش كتابخانه‌اي صورت گرفته و از كتاب‌هاي ارزشمند اخلاقي، تفاسير و احاديث اسلامي استفاده شده است كه نمونه‌اي از كتب مطالعه شده در اين تحقيق، عبارتند از: اخلاق عبدا...شبّر، اخلاق از نظر همزيستي و ارزش‌هاي انساني از محمدتقي فلسفي، راه روشن از ملامحسن كاشاني، قلب سليم از آيت‌ا... دستغيب شيرازي، تفسير نمونه‌ي ناصر مكارم شيرازي و تفاسير الميزان، آسان، نورالثقلين، نور و..... استفاده شده است. ريا در لغت به معناي تظاهر و نشان دادن است و در آيات قرآني به ماهيت رياكار و فرجام كار رياكار پرداخته است و باطل بودن و حبط عمل را صريحاً اعلام داشته است. روايات نقل شده از معصومين که از ريا به شديدترين تعابير (شرك خفي) ياد نموده‌اند، زشتي اين رذيله اخلاقي را بر ملا مي‌نمايد. سرچشمه و عامل اصلي رياكاري، عدم شناخت خداوند و حب جاه ومقام است كه انسان را وادار به رياكاري مي‌كند و همچنين عمل شخص رياكار آثار ونتايجي را در پي دارد كه بعضي از آن‌ها مانند: (ابتلا به سوءظن، ظاهري شدن عمل رياکار، عدم استجابت دعاي رياكار و...) در دنيا نصيب فرد رياكار مي‌شود و برخي مانند: (عدم قبولي عمل، محروم شدن از بهشت و عدم ترتب ثواب بر عمل و...) در آخرت قرين فرد رياكار مي‌شود. فرد رياكار بايد با توجه به معالجات علمي و عملي كه در كتب اخلاقي ذكر شده بايد در پي درمان خود باشد و با تمرين و رياضت، اين صفت زشت اخلاقي را از بين ببرد. اين تحقيق چهار بخش دارد: در بخش اول که شامل سه فصل است به ترتيب مفهوم ريا، ريا از ديدگاه قرآن و روايات بررسي شده است و بخش دوم که دو فصل دارد ارکان و اقسام آن بحث مي‌شود و همچنين بخش سوم که در بردارنده‌ي دو فصل است علل و عوامل و آثار و نتايج ريا را در برمي‌گيرد و بالاخره در بخش چهارم که مشتمل بر سه فصل است، حکم شرعي، علاج و استثنائات ريا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.