آداب دعا و ادعيه قرآني
سطح 2
کد 3
مدرسه پيروان حضرت زهرا(س)‏ - مشهد
استاد داور جواهري محمد رضا
استاد مشاور
صفحه 121
نمره 19.11
وضعیت دفاع شده
نام طلبه معصومه محمدي
موضوع اعتقادی
استاد راهنما ولي پور طوبا
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 86/12/16
چکیده:
عنوان اين تحقيق پاياني ، آداب دعا و ادعيه قرآني مي باشد . شناخت برخي از آداب و شرايط دعا و آثار آن که آثار رواني و اجتماعي و تربيتي مي باشد و بررسي ادعيه قرآني است . ابتدا براي اينكه با خود دعا آشنا شويم به طور فشرده به تعريف دعا از نظر لغوي و اصطلاحي و بررسي جايگاه آن در قرآن و روايات پرداختيم که دعا در لغت ( خواندن ) و در اصطلاح ، روي آوردن به خدا و درخواست از او با حالت تضرع و خشوع است . و قرآن هم آن را مايه اعتنا قائل شدن انسان نزد خداوند مي داند و روايات آن را کليد رحمت و مغز عبادت معرفي كرده است . دعا را نزد دانشمندان مسلمان و غير مسلمان بررسي کرديم و فهميديم که اولياي الهي هيچ چيز را جز دعا خوش نداشتند و به خود دعا بيشتر توجه مي کردند . آثار دعا را بررسي کرديم و با توجه به سخنان روان شناسان ، دانستيم که دعا گذشته از آرامش رواني که ايجاد مي کند ، در درمان بيماري هاي روحي و جسمي نيز موثر بوده است . و باعث خودسازي در فرد و ايجاد پيوند عميق روحي در اجتماع مي شود و در تعليم و تربيت راه گشاي انسان است . چرا که دعا يک امر فطري است و ثابت كرديم كه دعا جزئي از قضا و قدر و مؤثر در آن است . با شناختي كه از جايگاه و آثار دعا پيدا كرديم مشتاقانه تر به آداب دعا پرداختيم كه شرايط دعاي واقعي(اجابت ) عبارت است از ( اخلاص ، شناخت پروردگار ، حسن ظن به خدا و همراهي دعا با عمل و . . . ) آداب دعا را در سه مرحله (قبل ، حال ، بعد از دعا ) بررسي کرديم که از جمله آداب قبل دعا ( توبه ، تاديه مظالم ، تغذيه حلال ، طهارت ظاهري ، انقطاع از ديگران ) و آداب حال دعا ( انتخاب زمان و مکان مناسب ، نيايش در پنهاني ، اقرار به گناهان ، خضوع و خشوع ، اصرار در دعا ، ستايش و ثناي خدا و صلوات بر پيامبر و گريه ) چگونگي اجابت را شرح داديم اين که دعا بي اجابت نمي ماند و اگر در دنيا به اجابت نرسد بهتر از آن در آخرت به ما داده مي شود . فهميديم که گناه و ظلم ( به خود و خدا و ديگران ) مانع اجابت مي شود و درخواست نيز بايد به مصلحت فرد باشد و در آخر اشخاصي را که دعاي آنها به اجابت نزديک است و کساني را که دعايشان به اجابت نمي رسد ، را برشمرديم . به ساختار ادعيه قرآني پرداختيم و اين که در دعاهاي قرآن به همه جوانب زندگي انسان اعم از مادي و معنوي توجه شده است و تعدادي از آن ها را مورد بررسي قرار داديم و براساس نوع درخواست دسته بندي کرديم . که از جمله ي درخواست ها ، هدايت به راه راست است .