شيطان در انديشه اسلامي
سطح 2
کد 1
مدرسه اسلام شناسي - مشهد
استاد داور الهي زاده محمدحسين
استاد مشاور
صفحه 128
نمره 19.00
وضعیت دفاع شده
نام طلبه اعظم بياتي
موضوع اعتقادی
استاد راهنما علمي محمدصادق
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 87/02/02
چکیده:
پژوهشي كه پيش روي داريد با عنوان شيطان در انديشه اسلامي است. كه به بررسي شيطان در آيات و روايات مي پردازد. بر طبق آيات قرآن او عنصري اغواگر و فريب كار است كه وعده هايش فريب و برنامه اش گمراهي و هدفش تسلط كامل بر انسان است. او دشمني است كه انسان را به شك و ارتداد، تغيير عقيده، و ارتكاب عمل زشت فرا مي‌خواند. البته ناگفته نماند كه با زينت دادن به اعمال زشت و قبيح، انسان را دعوت به انجام دادن آن كرده و از هر فرصت و هر راهي براي گمراه كردن بشر استفاده مي‌كند. با توجه به اين كه انسان موجودي طالب كمال و سعادت ابدي است و اين سعادت و كمال جز در لقاء الله حاصل نخواهد شد، مسلماً در راه هاي رسيدن به كمال و در مسير تعالي اش به سوي خداوند متعال موانع و چالش هايي وجود خواهد داشت كه براي طي طريق، بايد آنها را شناخت. شيطان، كانون همه شرارت ها و منشأ همه لغزش ها، يكي از مؤثرترين موانع بر سر تكامل بشر و عامل گمراهي است كه در اين پژوهش با الهام از آيات و روايات مورد شناسايي قرار مي گيرد تا با شناخت كامل از او، بتوان او را از مسير سعادت برداشت. بيشتر مردم بدون آن كه در مورد شيطان برحسب آيات و روايت انديشه اي داشته باشد، براي تبرئه كردن خود، هر عمل خلاف و ناشايستي را كه انجام مي دهند، با بيان اين كه بروز آن عمل مربوط و از ناحيه شيطان است، اعمال خود را توجيه مي كنند و با لعنت فرستادن به شيطان، شانه هاي خود را از زير بار آن عمل خالي مي كنند. آنان دشمني هاي جانسوز شيطان را دوستي و خوشي دانسته و با كمال ميل از فرو افتادن در دام هاي خطرناك وي استقبال مي كنند. وجود چنين مسائلي در جوامع مي تواند ناشي از ناآشنايي عموم مردم به آموزه هاي ديني و عدم شناخت دشمن ديرينه خود باشد. مهمترين راه براي شناسايي شيطان استفاده از قرآن و روايات مي باشد و از اهتمامي كه اسلام به مسئله داشته، ضرورت بحث هر چه بيشتر در مورد آن احساس مي شود. كليدواژه ها : شيطان- ابليس- شر- نفس.