امروز: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
RSS   جستجو
بستن در حال بارگذاری...
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله إيّاكُم وفُضولَ الطَّعامِ ؛ فَإِنَّهُ يَسِمُ القَلبَ بِالقَسوَةِ ، ويُبطِئُ بِالجَوارِحِ عَنِ الطّاعَةِ ، ويُصِمُّ الهِمَمَ عَن سَماعِ المَوعِظَةِ .    از زياد خوردن بپرهيزيد ؛ زيرا زياد خوردن ، نشان قساوت را بر دل مى نهد ، اندام ها را در اطاعت و عبادت ، كُند مى كند ، و گوش دل را از نيوشيدن پند ، كَر مى سازد .    عدّة الداعي : ص 294

برگزاری جلسه دفاع سطح ۴ با عنوان اعتباري بودن قضاياي فقهي و اصوليجلسه دفاع سطح 4 با عنوان اعتباري بودن قضاياي فقهي و اصولي در محل مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، رساله سطح 4 حوزه علمیه خراسان با عنوان اعتباري بودن قضاياي فقهي و اصولي در محل مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان دفاع شد.
در این جلسه حجت الاسلام حسین فرزانه در دفاع از رساله خود با بیان اینکه از جمله موضوعاتِ شایستۀ طرح در دانش نوپای فلسفۀ اصول فقه، «چیستی شناسی قضایای فقهی و اصولی» است، ابراز کرد: مقصود از آن، تحقیق در مورد «اعتباری یا حقیقی بودن» اینگونه قضایاست.
وی با اشاره اینکه پرسشِ محوری آن است که یک گزارۀ فقهی یا اصولی، از چه چیز حکایت می کند؟ و آیا حاکی از یک سلسه امور واقعی و حقیقی است یا آنکه مَحکی این قضایا، از سنخ امور اعتباری می باشد؟ گفت: پاسخ به این سوال نیازمند فهم حقیقتِ «اعتباریاّت» و ملاک های تمایزش از «واقعیّات» می باشد و نتایج چنین پژوهشی به شفافیّت بیشتر ماهیّتِ حکم شرعی(قضایای فقهی) و اَبزارهای استنباطِ (قضایای اصولی) می انجامد.
تدوین گر این رساله افزود: علاوه بر آن، رابطۀ میان احکام فقهی-اصولی را با واقعیّات تکوینی، آشکار می سازد که از آن می توان در ردِّ ادّعای گسست اعتبارات فقهی از حقائق عینی بهره برد.
وی با اشاره به اینکه در بخش اصول فقه، به نظر می رسد تبیین هویّتِ اعتباری گزاره های اصولی، علاوه بر تثبیتِ پشتوانۀ حجیّت اینگونه قضایا، منشأ برخی نزاع های دانشیان اصول را نیز آشکار خواهد ساخت، گفت: این تحقیق کوشیده است تا با روشی توصیفی - تحلیلی، تمامی منابع مرتبط را بکاود و از همپوشانی غیرضروری با تحقیقات مشابه اجتناب کند.
تدوین گر این رساله نتایج و یافته های خود را نیز به این شرح بیان کرد:
1. شناسایی هویّت قضایای فقهی و اصولی در غایت اهمیّت است چراکه گزاره های فقهی بیانگر «حکم شرعی» و قضایای اصولی، اَبزارهای اِستنباط «احکام شارع» می¬باشند. واضح است که «حکم شرع» محور تمامی مباحث فقه و اصول است.
2. «اعتبار» در اصطلاح فقه و دانش های همسو، به معنای فرض¬ها و تصورات غیرواقعی است که مبنای رفتار و عمل قرار می گیرد. این اعتبارات، از طریق «اِعطاء حدّ یک چیز به دیگری» ایجاد می شوند.
3. قضایای اصولی، از سنخ اعتبارات عقلایی یا همان الزامات اجتماعی عام می باشند که از طریق امضاء و تقریر شارع، کسب حجیّت می کنند. تفکیک میان احکام تکوینی عقلی و احکام اعتباری عقلایی، منشأ برخی از منازعات دانشیانِ اصول را آشکار می سازد.
4. قضایای فقهی، نیز هویّتی اعتباری دارند و از سنخ اعتبارات اجتماعی خاص، می باشند؛ تکوین انگاری قضایای فقهی در قالب یکسان دانستن آن با اموری حقیقی نظیر ارادۀ شارع، خطاب شارع، حبّ و بغض و ... نظریّه ای استوار است. البتّه اعتباری بودن اینگونه قضایا به معنای گسست میان اعتبارات فقهی و حقائق تکوینی نیست زیرا پیدایش اینگونه قضایا، ریشه در مصالح و مفاسد واقعی و عینی دارد.
5. دیدگاه عدلیّه در «تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد»، نظریّه ای متین و مُتقن است اما نباید این مصالح و مفاسد را تنها در «متعلّقِ حکم» منحصر ساخت و از مصلحت ها(یا مفسده ها) «نفسِ حکم و الزام»، غافل ماند. بنابراین به نظر می رسد یک حکم شرعی همواره تابع کسر و انکسار مصالح و مفاسد مختلفی از جمله مصلحت ها و مفسده های موجود در مجعول و نیز نفس جعل و الزام است.

در این جلسه حجت الاسلام رضا حق پناه به عنوان استاد راهنما، حجت الاسلام سيدعلي سجادي زاده در مقام استاد مشاور و حجج اسلام محسن ملكي و مجتبي الهي خراساني به عنوان اساتید داور به بیان نکاتی پرداختند و در پایان این رساله درجه قبولی را دریافت کرد.


كد خبر: 30591  |  تاریخ درج خبر: 97/11/18  |  کد خبرنگار: 3884
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه يا ايميل)
متن:
 
كد امنيتي:       
footer slimi
دفتر فناوری اطـلاعات مرکز مدیریت حـوزه علمیه خراســان
تلفن تماس: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱
بالا